Nieuwe bijdragen

Indicatoren van excellentie op de basisschool

Lex Borghans, Tyas Prevoo en Trudie Schils, Universiteit Maastricht
01 juli 2016

Excellentie is niet louter hoge intelligentie

Lees meer >

Talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs: hoe denken onze leerlingen daarover?

Anne Schepers, Universiteit Maastricht
01 juli 2016

Steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs introduceren een talentbeleid. Bij leerlingen lopen de opvattingen over wat talent precies is nogal uiteen, zo blijkt uit interviews die in het kader van mijn promotieonderzoek werden afgenomen.

Lees meer >

Het belang van diagnostisch toetsen voor de achterstandsproblematiek

Lex Borghans, Universiteit Maastricht
09 juni 2016

De afgelopen maanden is er veel aandacht geweest voor de grote verschillen in schoolprestaties tussen kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders. Een belangrijke vraag is of deze verschillen op alle fronten even groot zijn, of dat de achterstandsleerlingen vooral op bepaalde onderdelen een kennisachterstand hebben.

Lees meer >

Zelf een bijdrage schrijven? De Educatieve Agenda Limburg is ook een platform waar docenten, onderzoekers en ouders stukken met elkaar delen.