header

Microprojecten

De Educatieve Agenda Limburg wil leerkrachten ondersteunen die een idee hebben hoe ze de onderwijspraktijk zouden kunnen verbeteren. Daarom zijn micro projecten in het leven geroepen. Dit zijn kleinschalige projecten die door één of meerdere leraren worden opgezet en uitgevoerd om inzicht te krijgen of een bepaalde, innovatieve strategie of methode werkt. De microprojecten bieden leraren de (financiële) mogelijkheid om hiermee aan de slag te gaan en hun professionele ontwikkeling te koppelen aan een verbetering van de eigen onderwijspraktijk.

De wens van de leerkracht om iets in de eigen onderwijspraktijk te verbeteren is het vertrekpunt bij de micro projecten.

De onderstaande microprojecten lopen nog:

Titel Sector School
Zin in Lezen PO Bs De Lemborgh
Overkoepelende leerarrangementen PO Bs. 't Valder
Gynzy Ipads in de klas PO OBS De Duizendpoot
Externe Leerlabs VO De Nieuwe Thermen
Globaland VO BCPL locatie Brandenberg
Kleur (h)erkennen in de gehandicaptenzorg MBO Gilde OpleidingenEr zijn 20 microprojecten succesvol afgerond!

Elk microproject heeft een eindrapportage geschreven welke goed weergeeft wat er gedaan is in de klas en wat het microproject opgeleverd heeft. Door te klikken op het microproject gaat u naar de eindrapportage.

Veel leesplezier!