header

Limburg in Cijfers

Bekostiging gewichtenleerlingen

Volledige notitie bekostiging gewichtenleerlingen: verschillen naar regio en alternatieven

Hoe doen Limburgse leerlingen het?
Eindtoets basisonderwijs


Eindexamen voortgezet onderwijs:
Slagingspercentages


Hoe doen Limburgse leerlingen het?
Cito en schooladvies
Cito, schooladvies en positie op de middelbare school
Examens voortgezet onderwijs
Schoolwelbevinden van de leerling

Deze pagina's geven aspecten van het Limburgse onderwijs in cijfers en korte impressies weer. Klik op de factsheets om deze in te zien.