Zoek bijdragen, links of bestanden

Overgang PO-VO
Artikelen
Gelijke Kappen, Andere Monniken?   
Project 10 -14 onderwijs regio Echt   
Bestanden
Links
OnderwijsMonitor Limburg   
schoolspecifieke rapportage VO   
schoolspecifieke rapportage VO   
Motivatie en schoolhouding
Artikelen
Onderwijsinnovaties in het VO   
Hoe onderzoekend is uw school?   
Bestanden

Website Leerling2020

  
Artikel Hoe onderzoekend is uw school?   
Links

Website Leerling2020

  
Website SOML   
Leraren
Artikelen
Leraarsnesten: opleiden van leraren op de werkplek   
Ranking the Class   
Kwaliteitsslag voor behoud beginnende leerkrachten   
Een app met een (f)luisterend oor voor leraren   
Bestanden
Links
Link Youtube "Leraar, je bent het al"   
Website Ranking the Class   
Link Youtube 'Ranking the Class'   
Opbrengstgericht werken
Artikelen
Onmisbare soft skills!   
Eigenaarschap de sleutel tot passend onderwijs?   
Hoe kinderen woorden leren   
Differentiëren middels opdracht gestuurd leren   
Bestanden
Links
Website de Onderwijsraad   
Kamerbrief 'Leven Lang Leren'   
Het boek How children succeed   
De inspectie van onderwijs   
BC Broekhin in Roermond   
Link naar het boek   
Het Boek Hoe kinderen woorden leren   
Risicoleerlingen
Artikelen
Bestanden
Links
Toetsen
Artikelen
Advies en eindtoets   
De Diagnostische Tussentijdse Toets   
Verschil tussen jongens en meisjes bij de centrale eindtoets basisonderwijs   
Testobsessie   
Het belang van diagnostisch toetsen voor de achterstandsproblematiek   
Advies en Toets   
Voor iedere leerling gelijke kansen?   
Vroege/voorbereidende rekenvaardigheden in beeld   
Eindexamens vo 2017: de eerste dag   
Eindexamens vo 2017: de tweede dag   
Eindexamens vo 2017: de derde dag   
Eindexamens vo 2017: de vierde dag   
Eindexamens vo 2017: de vijfde dag   
Eindexamens vo 2017: de zesde dag   
Eindexamens vo 2017: de zevende dag   
Eindexamens vo 2017: de achtste dag   
Eindexamens vo 2017: de negende dag   
Eindexamens vo 2017: de laatste dag   
Bestanden
Links
Link naar NOS.nl: Schooladvies van Dekker geeft de doorslag   
Website CVTE   
Website DTT   
Curriculum
Artikelen
Een nieuw curriculum alleen is niet voldoende   
Creativiteit en Nieuwsgierigheid   
Onderwijs 2032   
Brede ontwikkeling   
Als keuzes geen keuze blijken te zijn   
Curriculum voor de toekomst   
Een zestal elementen vormen de basis voor de visie   
Na 38 jaar lesgeven een nieuwe fantastische ervaring   
De school van morgen   
Onderwijsvisie 2032   
Wat willen wij in het onderwijs in 2032?   
Education 2.0: How the current system is no longer maintainable and should concern the future, not the past.   
Wat willen leerlingen leren op school?   
Waarom iedereen ook andere talen dan Engels zou moeten leren   
LAAT OBJECTIVITEIT IN HET ONDERWIJS SUBJECTIEVER WORDEN   
Onderwijs2032 in Limburg   
Bestanden
Link to Independent Research Report   
Links
Website Onderwijspioniers   
Link naar voorlopig advies   
Link naar antwoorden leerlingen   
Link naar artikel   
Website Trevianum   
Persoonlijkheid
Artikelen
Onderzoek naar sociale verschillen in non-cognitieve vaardigheden   
Geletterdheid binnen Limburgse basisschoolkinderen   
Bestanden
Links
Educatieve Agenda Limburg
Artikelen
Welkom bij het webtijdschrift van de Educatieve Agenda Limburg!   
Ontwikkeling onderwijs in Limburg   
De Limburgse kenniseconomie geeft gas!   
Een agenda voor Nederland   
Het bendecafé ‘De spelende leraar’ door Heyy by SOML   
Kleuter met werkende moeder doet het beter op school   
Project IT-Security: De Student aan zet!   
Het Limburgse Onderwijs in beeld   
Bijeenkomst verkenning Werkplaats Passend Onderwijs   
Bestanden
Links
Website Karin Straus   
Lees het volledige artikel over het onderzoek.   
Lees het volledige artikel over dit onderzoek.   
Website It Security project   
Talentontwikkeling
Artikelen
Wat te doen met onze talentvolle leerlingen?   
Laat je vaardigheden en talenten zien: de ontwikkeling van een "Plus-document"   
Meer Engelstalige lessen op de basisschool!   
Laat onderwijs geen 'Ranking the stars' worden   
De M(atch)-factor in begeleidingsgesprekken   
Enkele zorgen en vragen over passend onderwijs   
Talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs: hoe denken onze leerlingen daarover?   
Indicatoren van excellentie op de basisschool   
De dynamiek en veelzijdigheid van talentontwikkeling   
Bestanden
This article in English click here   
Link naar Plus-document   
Artikel Talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs: ontdekken, ontwikkelen en gebruiken   
Links
Link naar Plan van aanpak Toptalenten   
Website Talent Stimuleren   
Website Premium student honours program   
Website Porta Mosana College   
De hoofdlijnen van onderwijs 2032   
Het volledige rapport Gifted Children: how to identify them?   
Meedoen
Artikelen
Wetenschap door de ogen van kinderen   
Krimp dringt door in het voortgezet onderwijs   
Limburg haalt drie NRO-subsidies binnen!   
Leren en verbinden binnen SOML   
Muiswerk werkt! Maar er moet natuurlijk wel geoefend worden!   
Natuur & techniek   
Toekomstgericht onderzoek naar leren bij HEaL   
Unieke samenwerking Gemeente Maastricht, Kaleidoscoop en Universiteit Maastricht   
Educatief partnerschap en oudergesprekken in het primair onderwijs   
Cross-overs in Onderwijsonderzoek   
Bestanden
Poster Muiswerk (TIER   
Samenvatting Muiswerk (TIER)   
Een beginnend repertoire vragen om bepaalde denk- en redeneerprocessen op gang te brengen   
Brief Beleidsreactie advies 'Meedoen is de Kunst'   
Links
Website NRO onderzoeksprojecten voor langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek   
Link naar Citylife Roermond "Deel je expertise bij Seats2meet in Niekée"   
Website taal en   
Website Kaleidoscoop   
Link naar Toon je talen   
Het MATCH-project: Differentiëren bij rekenen in het basisonderwijs
Trynke Keuning, Marieke van Geel, Jimmy Frèrejean (Universiteit Twente)
06 november 2017

De Universiteit Maastricht werkt samen met de Universiteit Twente aan het MATCH-project: een onderzoek naar differentiatie bij rekenen op de basisscho…

Eindexamens vo 2017: de laatste dag

24 mei 2017

Een kleine 3 procent van de vwo-ers heeft examen Spaans. Gemiddeld scoren Limburgse leerlingen hier beter op dan landelijk.

Eindexamens vo 2017: de negende dag

22 mei 2017

Vmbo bb heeft maatschappijleer en wiskunde. De rest van het vmbo dans of drama (alleen gl en tl) en biologie. Havo heeft maatschappijwetenschappen en …

Eindexamens vo 2017: de achtste dag

19 mei 2017

Vmbo b heeft Duits en biologie en de rest van het vmbo aardrijkskunde en nask 1. Havo heeft kunst en wiskunde A of B. VWO heeft filosofie en Frans. O…

Eindexamens vo 2017: de zevende dag

18 mei 2017

Het vmbo heeft muziek (alleen gl/tl) en economie. Havo Duits en tehatex. Vwo maatschappijwetenschappen en scheikunde. Duits is op het havo landelijk m…

Eindexamens vo 2017: de zesde dag

17 mei 2017

Het vmbo bb heeft vandaag geschiedenis en nask 1, de rest van het vmbo Duits en wiskunde. Havo heeft filosofie en Engels en vwo Latijn en tehatex. Op …

Eindexamens vo 2017: de vijfde dag

16 mei 2017

Vmbo bb heeft vandaag Nederlands. De rest van het vmbo heeft geschiedenis en Engels. Havo heeft muziek en economie en vwo aardrijkskunde en natuurkund…

Eindexamens vo 2017: de vierde dag

15 mei 2017

Vandaag staan er voor het VMBO maatschappijleer 2 en Frans op het programma. Havo heeft aardrijkskunde en biologie. VWO Duits en wiskunde A, B of C. V…

Eindexamens vo 2017: de derde dag

12 mei 2017

Vmbo kb, gl en tl doen examen in Nederlands. Havo heeft geschiedenis en Frans. Vwo geschiedenis en Engels. Bij het vak Nederlands is er geen verschil…

Eindexamens vo 2017: de tweede dag

11 mei 2017

Ook voor vmbo-ers beginnen vandaag de examens. Vmbo gl heeft examen in de beroepsgerichte vakken voertuigentechniek en transport & logistiek. Havo doe…

Eindexamens vo 2017: de eerste dag

10 mei 2017

Vandaag beginnen het havo en vwo met het eindexamen. Havo heeft scheikunde. Vwo Nederlands. Wij wensen alle leerlingen succes met hun examen. Overigen…

Vroege/voorbereidende rekenvaardigheden in beeld
Stefa Hirsch
07 april 2017

In het schooljaar 2014-2015 hebben we een aantal scholen die deelnemen aan de OML benaderd met de vraag om toetsinformatie op vraag-niveau aan te leve…

Voor iedere leerling gelijke kansen?
Jeroen Pieters – leerkracht PO
03 februari 2017

Het is een actueel en hot item binnen onderwijsland: kinderen met dezelfde talenten krijgen niet altijd dezelfde kansen. Uit cijfers blijkt dat veel k…

Zelf een bijdrage schrijven? De Educatieve Agenda Limburg is ook een platform waar docenten, onderzoekers en ouders stukken met elkaar delen.