Zoek bijdragen, links of bestanden

Overgang PO-VO
Artikelen
Gelijke Kappen, Andere Monniken?   
Project 10 -14 onderwijs regio Echt   
Bestanden
Links
OnderwijsMonitor Limburg   
schoolspecifieke rapportage VO   
schoolspecifieke rapportage VO   
Motivatie en schoolhouding
Artikelen
Onderwijsinnovaties in het VO   
Hoe onderzoekend is uw school?   
Bestanden

Website Leerling2020

  
Artikel Hoe onderzoekend is uw school?   
Links

Website Leerling2020

  
Website SOML   
Leraren
Artikelen
Leraarsnesten: opleiden van leraren op de werkplek   
Ranking the Class   
Kwaliteitsslag voor behoud beginnende leerkrachten   
Een app met een (f)luisterend oor voor leraren   
Bestanden
Links
Link Youtube "Leraar, je bent het al"   
Website Ranking the Class   
Link Youtube 'Ranking the Class'   
Opbrengstgericht werken
Artikelen
Onmisbare soft skills!   
Eigenaarschap de sleutel tot passend onderwijs?   
Hoe kinderen woorden leren   
Differentiëren middels opdracht gestuurd leren   
Bestanden
Links
Website de Onderwijsraad   
Kamerbrief 'Leven Lang Leren'   
Het boek How children succeed   
De inspectie van onderwijs   
BC Broekhin in Roermond   
Link naar het boek   
Het Boek Hoe kinderen woorden leren   
Risicoleerlingen
Artikelen
Bestanden
Links
Toetsen
Artikelen
Advies en eindtoets   
De Diagnostische Tussentijdse Toets   
Verschil tussen jongens en meisjes bij de centrale eindtoets basisonderwijs   
Testobsessie   
Het belang van diagnostisch toetsen voor de achterstandsproblematiek   
Advies en Toets   
Voor iedere leerling gelijke kansen?   
Vroege/voorbereidende rekenvaardigheden in beeld   
Eindexamens vo 2017: de eerste dag   
Eindexamens vo 2017: de tweede dag   
Eindexamens vo 2017: de derde dag   
Eindexamens vo 2017: de vierde dag   
Eindexamens vo 2017: de vijfde dag   
Eindexamens vo 2017: de zesde dag   
Eindexamens vo 2017: de zevende dag   
Eindexamens vo 2017: de achtste dag   
Eindexamens vo 2017: de negende dag   
Eindexamens vo 2017: de laatste dag   
Bestanden
Links
Link naar NOS.nl: Schooladvies van Dekker geeft de doorslag   
Website CVTE   
Website DTT   
Curriculum
Artikelen
Een nieuw curriculum alleen is niet voldoende   
Creativiteit en Nieuwsgierigheid   
Onderwijs 2032   
Brede ontwikkeling   
Als keuzes geen keuze blijken te zijn   
Curriculum voor de toekomst   
Een zestal elementen vormen de basis voor de visie   
Na 38 jaar lesgeven een nieuwe fantastische ervaring   
De school van morgen   
Onderwijsvisie 2032   
Wat willen wij in het onderwijs in 2032?   
Education 2.0: How the current system is no longer maintainable and should concern the future, not the past.   
Wat willen leerlingen leren op school?   
Waarom iedereen ook andere talen dan Engels zou moeten leren   
LAAT OBJECTIVITEIT IN HET ONDERWIJS SUBJECTIEVER WORDEN   
Onderwijs2032 in Limburg   
Bestanden
Link to Independent Research Report   
Links
Website Onderwijspioniers   
Link naar voorlopig advies   
Link naar antwoorden leerlingen   
Link naar artikel   
Website Trevianum   
Persoonlijkheid
Artikelen
Onderzoek naar sociale verschillen in non-cognitieve vaardigheden   
Geletterdheid binnen Limburgse basisschoolkinderen   
Bestanden
Links
Educatieve Agenda Limburg
Artikelen
Welkom bij het webtijdschrift van de Educatieve Agenda Limburg!   
Ontwikkeling onderwijs in Limburg   
De Limburgse kenniseconomie geeft gas!   
Een agenda voor Nederland   
Het bendecafé ‘De spelende leraar’ door Heyy by SOML   
Kleuter met werkende moeder doet het beter op school   
Project IT-Security: De Student aan zet!   
Het Limburgse Onderwijs in beeld   
Bijeenkomst verkenning Werkplaats Passend Onderwijs   
Bestanden
Links
Website Karin Straus   
Lees het volledige artikel over het onderzoek.   
Lees het volledige artikel over dit onderzoek.   
Website It Security project   
Talentontwikkeling
Artikelen
Wat te doen met onze talentvolle leerlingen?   
Laat je vaardigheden en talenten zien: de ontwikkeling van een "Plus-document"   
Meer Engelstalige lessen op de basisschool!   
Laat onderwijs geen 'Ranking the stars' worden   
De M(atch)-factor in begeleidingsgesprekken   
Enkele zorgen en vragen over passend onderwijs   
Talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs: hoe denken onze leerlingen daarover?   
Indicatoren van excellentie op de basisschool   
De dynamiek en veelzijdigheid van talentontwikkeling   
Bestanden
This article in English click here   
Link naar Plus-document   
Artikel Talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs: ontdekken, ontwikkelen en gebruiken   
Links
Link naar Plan van aanpak Toptalenten   
Website Talent Stimuleren   
Website Premium student honours program   
Website Porta Mosana College   
De hoofdlijnen van onderwijs 2032   
Het volledige rapport Gifted Children: how to identify them?   
Meedoen
Artikelen
Wetenschap door de ogen van kinderen   
Krimp dringt door in het voortgezet onderwijs   
Limburg haalt drie NRO-subsidies binnen!   
Leren en verbinden binnen SOML   
Muiswerk werkt! Maar er moet natuurlijk wel geoefend worden!   
Natuur & techniek   
Toekomstgericht onderzoek naar leren bij HEaL   
Unieke samenwerking Gemeente Maastricht, Kaleidoscoop en Universiteit Maastricht   
Educatief partnerschap en oudergesprekken in het primair onderwijs   
Cross-overs in Onderwijsonderzoek   
Bestanden
Poster Muiswerk (TIER   
Samenvatting Muiswerk (TIER)   
Een beginnend repertoire vragen om bepaalde denk- en redeneerprocessen op gang te brengen   
Brief Beleidsreactie advies 'Meedoen is de Kunst'   
Links
Website NRO onderzoeksprojecten voor langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek   
Link naar Citylife Roermond "Deel je expertise bij Seats2meet in Niekée"   
Website taal en   
Website Kaleidoscoop   
Link naar Toon je talen   
Advies en toets
Trudie Schils, Universiteit Maastricht
02 december 2016

Het advies van de leraar versus de score op de eindtoets, en de eerste jaren op de middelbare school

Educatief partnerschap en oudergesprekken in het primair onderwijs
Hélène Leenders, Mélanie Monfrance, Fontys Hogeschool Pedagogiek, Carla Haelermans TIER, Universiteit Maastricht
02 december 2016

Leerkrachten vinden het lastig om moeilijk bereikbare ouders ‘mee’ te krijgen, om veeleisende ouders aan te kunnen. Om hen handvatten te bieden voor h…

Differentiëren middels opdracht gestuurd leren
Daniëlle Verstegen & Diana Dolmans, School of Health Professions Education (SHE), Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University.
02 december 2016

In elke klas bestaan er verschillen tussen leerlingen bijvoorbeeld op het gebied van interesse en cognitieve vaardigheden. Om kwaliteit van onderwijs …

De dynamiek en veelzijdigheid van talentontwikkeling
Dr. Marian Thunnissen, Fontys HRM&P
02 december 2016

Bij veel organisaties staat het identificeren, aantrekken en ontwikkelen van talent hoog op de strategische agenda. Startpunt van deze ontwikkeling is…

Hoe kinderen woorden leren
Agnes Tellings (Radboud Universiteit), Karien Coppens (Universiteit Maastricht)
07 november 2016

Geschreven teksten kunnen begrijpen, is essentieel voor kinderen om goede resultaten te behalen op school. Talloze studies hebben aangetoond dat een g…

Hoe onderzoekend is uw school?
Chris Brown (University College London), Annemarie Neeleman (Universiteit Maastricht)
04 november 2016

De schoolleider als aanjager van onderzoeksgebruik in de school Het gebruik van onderzoek en bewijs, zoals het Engelse ‘evidence’ letterlijk vertaald …

Bijeenkomst verkenning Werkplaats Passend Onderwijs
Karien Coppens (Universiteit Maastricht) Joyce Gubbels (Universiteit Maastricht)
04 november 2016

Op donderdag 15 september heeft de derde bijeenkomst van het werkplaatsproject Passend Onderwijs plaatsgevonden. Het doel van zulke werkbijeenkomsten …

Het Limburgse Onderwijs in beeld
Universiteit Maastricht
20 oktober 2016

Maandagavond 17 oktober jl. heeft de Gedeputeerde Hans Teunissen (Onderwijs) een informatie bijeenkomst georganiseerd voor de leden van de Provinciale…

Project IT-Security: De Student aan zet!
Drs. Ing. C. Vrolings, ROC Leeuwenborgh – ICT Lyceum
07 oktober 2016

Niet ingeleverde opdrachten, veel kennistoetsen, niet goed ontwikkelde vaardigheden en geen motivatie. Een beeld dat leefde bij docent en studenten bi…

Kleuter met werkende moeder doet het beter op school
Annemarie Künn-Nelen, Didier Fouarge, Andries de Grip Maastricht University, Research Centre for Education and the Labour Market
07 oktober 2016

Kleuters met een werkende moeder scoren even goed of zelfs beter op de Cito-toets dan kleuters van wie de moeder niet werkt. Dit kan niet worden verkl…

Het bendecafé ‘De spelende leraar’ door Heyy by SOML
Heyy by SOML
07 oktober 2016

“Leren steunt op fouten maken, nieuwsgierigheid en eigenaarschap. Het is waardevol om buiten de lijntjes te leren kleuren. Als we door de fases kunnen…

Indicatoren van excellentie op de basisschool
Lex Borghans, Tyas Prevoo en Trudie Schils, Universiteit Maastricht
01 juli 2016

Excellentie is niet louter hoge intelligentie

Talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs: hoe denken onze leerlingen daarover?
Anne Schepers, Universiteit Maastricht
01 juli 2016

Steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs introduceren een talentbeleid. Bij leerlingen lopen de opvattingen over wat talent precies is nogal ui…

Het belang van diagnostisch toetsen voor de achterstandsproblematiek
Lex Borghans, Universiteit Maastricht
09 juni 2016

De afgelopen maanden is er veel aandacht geweest voor de grote verschillen in schoolprestaties tussen kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders. Een …

Gelijke Kappen, Andere Monniken?
Raoul Haenbeukers (Universiteit Maastricht)
18 mei 2016

In De Staat van het Onderwijs bracht de Inspectie van het Onderwijs enkele weken geleden de grote verschillen in schoolloopbaan tussen kinderen van ho…

Testobsessie
Pascal Cuijpers
18 mei 2016

Uit de column van Michael Persson (VK 4-5, Opinie & Debat) blijkt dat er in New York een enorme antipathie is ontstaan tegen het toetsen van, vaak vee…

Een app met een (f)luisterend oor voor leraren
Frank Crasborn, lector Fontys Lerarenopleiding Sittard / programmamanager AOSL
08 maart 2016

Om van de werkplek ook een leerplek te maken, werken lerarenopleidingen en scholen intensief samen. In Limburg gebeurt dit onder de vlag van het samen…

Enkele zorgen en vragen over passend onderwijs
Peter Freij, College van Bestuur Onderwijsgroep Buitengewoon
04 maart 2016

Ik ben slechts een eenvoudig onderwijsbestuurder uit het zuiden van het land. Maar geen zorg; ik heb geen last van een Calimerocomplex. Integendeel; i…

Onderwijsinnovaties in het VO
Kees Hoefnagel, Ambassadeur Leerling2020, VO-raad
04 maart 2016

Het VO staat aan het begin van een transformatieproces. Het meer dan honderd jaar oude jaarklassensysteem gaat geleidelijk verdwijnen. Steeds meer sch…

Unieke samenwerking Gemeente Maastricht, Kaleidoscoop en Universiteit Maastricht
Jan Knooren
05 februari 2016

De gemeente Maastricht wil alle kinderen en jongeren uit Maastricht op een positieve manier in aanraking brengen met kunst en cultuur. Voor de uitvoer…

Een agenda voor Nederland
Karin Straus, tweede kamerlid VVD
05 februari 2016

Het gaat goed met Nederland. We zijn de nummer vijf in Europa qua economie en we staan op de zevende plaats van de meest gelukkige mensen in de wereld…

De M(atch)-factor in begeleidingsgesprekken
Paul Hennissen, lector bij Lectoraat Opleiden in de School, de Nieuwste Pabo
05 februari 2016

Studenten van de Nieuwste Pabo in Sittard worden opgeleid door een voortdurende interactie tussen wat op de Pabo en wat op de opleidingsschool in het …

Onderwijs2032 in Limburg
Lex Borghans, Roxanne Korthals, Raoul Haenbeukers, Anne Schepers en Trudie Schils, Universiteit Maastricht
26 januari 2016

Naar aanleiding van het conceptadvies Onderwijs2032 over het curriculum van de toekomst vond op 23 november een bijeenkomst plaats in het gouvernement…

Laat onderwijs geen 'Ranking the stars' worden
Pascal Cuijpers
08 januari 2016

In januari 2016 zal het OnderwijsPlatform 2032 haar voorstellen aan Sander Dekker aanbieden. Tijdens de breed gedragen oriëntatie via #onderwijs2032, …

Kwaliteitsslag voor behoud beginnende leerkrachten
Paul Hennissen, de nieuwste PABO
08 januari 2016

De Nieuwste Pabo in Sittard en stichtingsbesturen vergroten het arbeidsperspectief van beginnende leerkrachten en tijdelijke vervangers in het basison…

Toekomstgericht onderzoek naar leren bij HEaL
Roxanne Korthals, Universiteit Maastricht
08 januari 2016

In het onderzoeksprogramma Human Enhancement and Learning (HEaL) van de Universiteit Maastricht werken onderzoekers van economie, psychologie, neurowe…

Natuur & techniek
G. Wismans, E. Slot en M. Bastings
08 januari 2016

Hoe een natuur & techniek les een wetenschap & technologie les werd door het stellen van goede vragen.

Zelf een bijdrage schrijven? De Educatieve Agenda Limburg is ook een platform waar docenten, onderzoekers en ouders stukken met elkaar delen.